JM Doctor - шаблон joomla Авто

 дата публикации: 05.06.2024

№ лота

Тұтынушының аты мен мекен-жайы / Наименование и адрес заказчика

Аты/ Наименование

Техникалық сипаттама/ Техническая спецификация

өлшем бірлігі/ ед.измерения


Сатып алу көлемі/ Объем закупа

Жоспарлы баға, теңге./Плани-руемая цена, тенге.

Сома/ Сумма

Жеткізілім мерзімі/ Срок поставки

Жеткізу орны/жеткізу шарттары / Место поставки/условия поставки

Құжаттарды ұсыну (қабылдау) орны/ Место представле-ния (приема) документов

Баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі / Оконча-тельный срок подачи ценовых предложений

Баға ұсыныстары конверттерін ашу күні, уақыты және орны/ Дата, время и место вскрытия конвертов с ЦП

 
 

1

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш.
Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул.
Бирюзова, 22

Қан плазмасында еритін фибрин-мономерлік кешендерді анықтауға арналған реагенттер жиынтығы РФМК-сынамасы. 200 анықтауға арналған бөтелке нұсқасы/ Набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме крови РФМК-тест. Флаконный вариант на 200 определений

Қан плазмасында еритін фибрин-мономерлік кешендерді анықтауға арналған реагенттер жиынтығы РФМК-сынамасы. 200 анықтауға арналған бөтелке нұсқасы / Набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме крови РФМК-тест. Флаконный вариант на 200 определений

бума/уп

9 400,00

5,00

47 000,00

маусым/июнь


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/
DDP/ г. Караганда,
ул.
Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул.
Бирюзова, 22, каб.301.

12.06.2024 ж
15:00 сағ./ 12.06.2024 года
15:00 ч.

12.06.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/ 12.06..2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул.
Бирюзова, 22, каб.301

 

 дата публикации: 13.06.2024

№ лота

Тұтынушының аты мен мекен-жайы / Наименование и адрес заказчика

Аты/ Наименование

Техникалық сипаттама/ Техническая спецификация

өлшем бірлігі/ ед.измерения


Сатып алу көлемі/ Объем закупа

Жоспарлы баға, теңге./Плани-руемая цена, тенге.

Сома/ Сумма

Жеткізілім мерзімі/ Срок поставки

Жеткізу орны/жеткізу шарттары / Место поставки/условия поставки

Құжаттарды ұсыну (қабылдау) орны/ Место представле-ния (приема) документов

Баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі / Оконча-тельный срок подачи ценовых предложений

Баға ұсыныстары конверттерін ашу күні, уақыты және орны/ Дата, время и место вскрытия конвертов с ЦП

 
 

1

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш. Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22


аралас каналдарды кептіруге арналған түйреуіштер /пины для просушки каналов микс


аралас каналдарды кептіруге арналған түйреуіштер / пины для просушки каналов микс

бума/уп

6,00

1 500,00

9 000,00

Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күн / в течении 16  дней с момента заключения договора


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/DDP/ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301.

20.06.2024 ж
15:00 сағ./ 20.06.2024 года
15:00 ч.

20.06.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/20.06..2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301

 

2

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш. Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22

Тұрақталған натрий гипохлорит ерітіндісі 100 мл 3% түбір өзектерін емдеуге арналған ерітінді /стабилизированный раствор гипохлорита натрия 100 мл 3% раствор для медикаментозной обработки корневых каналов

натрий гипохлоритінің тұрақтандырылған ерітіндісі. Ол дентиннің органикалық негізін ерітеді, гель тәрізді формаға ие, бактерицидтік әсер етеді. Қалған сақтау мерзімі кемінде 12 ай /стабилизированный раствор гипохлорита натрия. Растворяет органическую основу дентина,имеет гелеобразную форму,обдладает бактерицидным действием. Остаточный срок годности не менее 12 мес

бума/уп

10,00

1 585,00

15 850,00

Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күн / в течении 16  дней с момента заключения договора


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/DDP/ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301.

20.06.2024 ж
15:00 сағ./ 20.06.2024 года
15:00 ч.

20.06.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/20.06..2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301