JM Doctor - шаблон joomla Авто

 дата публикации: 13.05.2024

 

№ лота

Тұтынушының аты мен мекен-жайы / Наименование и адрес заказчика

Аты/ Наименование

Техникалық сипаттама/ Техническая спецификация

өлшем бірлігі/ ед.измерения


Сатып алу көлемі/ Объем закупа

Жоспарлы баға, теңге./Плани-руемая цена, тенге.

Сома/ Сумма

Жеткізілім мерзімі/ Срок поставки

Жеткізу орны/жеткізу шарттары / Место поставки/условия поставки

Құжаттарды ұсыну (қабылдау) орны/ Место представле-ния (приема) документов

Баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі / Оконча-тельный срок подачи ценовых предложений

Баға ұсыныстары конверттерін ашу күні, уақыты және орны/ Дата, время и место вскрытия конвертов с ЦП

 
 

1

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш.
Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул.
Бирюзова, 22

Стерильді Скальпель, / Скальпель  стерильный,

Стерильді Скальпель, бір рет қолданылатын, қорғаныш қақпағы бар, алынбалы № 11 көміртекті болаттан жасалған жүздері бар, №10 қорапта / Скальпель  стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 11 из углеродистой стали, в коробке №10

дана / шт

700,00

98,00

68 600,00

сәуір / апрель


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/
DDP/ г. Караганда,
ул.
Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301.

20.05.2024 ж
15:00 сағ./ 20.05.2024 года
15:00 ч.

20.05.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/ 20.05.2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301

 

2

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш. Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22

Бейтарап электродты қосу кабелі NE 2/ Кабель для соединения нейтрального электрода  NE 2

Бейтарап электродты қосуға арналған кабель NE 2, ұзындығы кемінде 4 м VIO, ICC құрылғылары үшін. Электрлік күші 0,5 кВр, қайта пайдалануға болады. /Кабель для соединения нейтрального электрода  NE 2, длина не менее 4 м.  К аппаратам VIO, ICC. Электрическая прочность 0,5 кVр , многоразового пользования.

дана / шт

2

115 000,00

230 000,00

В течении 60 календарных дней с момента подписания договора


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/DDP/ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301.

20.05.2024 ж
15:00 сағ./ 20.05.2024 года
15:00 ч.

20.05.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/ 20.05.2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301

 

3

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш. Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22

Жарық бағыттаушы құрал /Инструмент световодный

тамырішілік араласуға арналған жарық бағыттағыш құрал, стерильді, бір реттік, талшық диаметрі 600/660 мкм, ұзындығы 2500 мм, Медиола-Компакт лазерлік құрылғыға тікелей қосылған / инструмент световодный для внутрисосудистых вмешательств, стерильный, одноразовый, с диаметром применяемого волокна 600/660мкм, длиной 2500 мм, подключаемый напрямую к лазерному  аппарату "Медиола-Компакт"

орнату /комплект

30

76 000,00

2 280 000,00

Шартқа қол қойылғаннан кейін 60 күн / в течении 60 дней с момента заключения договора


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/DDP/ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301.

20.05.2024 ж
15:00 сағ./ 20.05.2024 года
15:00 ч.

20.05.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/ 20.05.2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301

 

4

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш. Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22

Медициналық ине, пункция / Игла медицинская, пункционная 

Бір рет қолданылатын стерильді инъекциялық ине, неврологиялық 21G (0,8*120мм)  Жіңішке қабырғалы баспайтын хром-никельді болат, ерекше тегіс беті және силикон жабыны бар - Инені ұзын қиғашпен үшбұрышты қайрау - Түсті кодталған полипропиленнен жасалған мөлдір пластиктен жасалған Люэрлок павильоны ISO 6009 стандартына сәйкес келеді / Одноразовая стерильная инъекционная игла, неврологическая 21G  (0,8*120мм)  Тонкостенная  из нержавеющей хромоникелевой стали с исключительно гладкой поверхностью и силиконовым покрытием- Трёхгранная заточка иглы с длинным срезом- Прозрачный пластиковый павильон Люэрлок с цветовой кодировкой, сделанный из полипропилена соответствует ISO 6009

дана/шт

120

1 000,00

120 000,00

Шартқа қол қойылғаннан кейін 60 күн / в течении 60 дней с момента заключения договора


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/DDP/ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301.

20.05.2024 ж
15:00 сағ./ 20.05.2024 года
15:00 ч.

20.05.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/ 20.05.2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301

 

 

 дата публикации: 15.05.2024

 

№ лота

Тұтынушының аты мен мекен-жайы / Наименование и адрес заказчика

Аты/ Наименование

Техникалық сипаттама/ Техническая спецификация

өлшем бірлігі/ ед.измерения


Сатып алу көлемі/ Объем закупа

Жоспарлы баға, теңге./Плани-руемая цена, тенге.

Сома/ Сумма

Жеткізілім мерзімі/ Срок поставки

Жеткізу орны/жеткізу шарттары / Место поставки/условия поставки

Құжаттарды ұсыну (қабылдау) орны/ Место представле-ния (приема) документов

Баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі / Оконча-тельный срок подачи ценовых предложений

Баға ұсыныстары конверттерін ашу күні, уақыты және орны/ Дата, время и место вскрытия конвертов с ЦП

 
 

1

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш.
Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул.
Бирюзова, 22

Пластикалық тартқышпен және оправкамен толықтырылған металл ине / Игла металлическая в комплекте с пластмассовым съемником и мандреном

Alifax Roller 20 Plus ине анализаторына арналған жинақтағы пластик тартқыш және оправкамен бірге металл ине / Игла металлическая в комплекте с пластмассовым съемником и мандреном из комплекта к  анализатору Alifax Roller 20 Plus Needle

дана/шт

2

360 525,00

721 050,00

тұтынушының өтініші бойынша / по заявке заказчика


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/
DDP/ г. Караганда,
ул.
Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул.
Бирюзова, 22, каб.301.

22.05.2024 ж
15:00 сағ./ 22.05.2024 года
15:00 ч.

22.05.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/ 22.05.2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул.
Бирюзова, 22, каб.301

 

2

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш.
Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул.
Бирюзова, 22

Латекстік басқару элементтерінің жинағы /Набор латексных контролей

TEST1 анализаторларына арналған латексті басқару құралдарының жинағы, Alifax Roller 20PN анализаторына арналған жиынтықтан веноздық және капиллярлық қанның ЭТЖ анықтауға арналған автоматты анализаторға арналған 6 сынақ (Латекс бақылаулары, 6 сынақ) / Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 6 тестов (Latex Controls, 6 tests)для автоматического анализатора определения СОЭ венозной и капиллярной крови  из комплекта к анализатору Alifax Roller 20PN

жынақ/ набор

1

185 900,00

185 900,00

тұтынушының өтініші бойынша / по заявке заказчика


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/
DDP/ г. Караганда,
ул.
Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул.
Бирюзова, 22, каб.301.

22.05.2024 ж
15:00 сағ./ 22.05.2024 года
15:00 ч.

22.05.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/ 22.05.2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул.
Бирюзова, 22, каб.301

 

3

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш.
Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул.
Бирюзова, 22

ЖАЛПЫ ПРОТЕИН /ОБЩИЙ БЕЛОК

Жиыннан биохимиялық реагенттердің ЖАЛПЫ ПРОТЕИН жинағы Биохимиялық анализатор – турбидиметриялық BA400. Зерттеулер саны – 240. Қаптама 1х60мл + 1х20мл, сақтау температурасы +15 +30 ⁰С. / ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический   ВА400.  Количество исследований - 240. Фасовка  1x60мл+1х20мл, температура хранения +15 +30 ⁰С.

бума/упак.

16

10 125,00

162 000,00

тұтынушының өтініші бойынша / по заявке заказчика


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/
DDP/ г. Караганда,
ул.
Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул.
Бирюзова, 22, каб.301.

22.05.2024 ж
15:00 сағ./ 22.05.2024 года
15:00 ч.

22.05.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/ 22.05.2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул.
Бирюзова, 22, каб.301

 

 дата публикации: 17.05.2024

№ лота

Тұтынушының аты мен мекен-жайы / Наименование и адрес заказчика

Аты/ Наименование

Техникалық сипаттама/ Техническая спецификация

өлшем бірлігі/ ед.измерения


Сатып алу көлемі/ Объем закупа

Жоспарлы баға, теңге./Плани-руемая цена, тенге.

Сома/ Сумма

Жеткізілім мерзімі/ Срок поставки

Жеткізу орны/жеткізу шарттары / Место поставки/условия поставки

Құжаттарды ұсыну (қабылдау) орны/ Место представле-ния (приема) документов

Баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі / Оконча-тельный срок подачи ценовых предложений

Баға ұсыныстары конверттерін ашу күні, уақыты және орны/ Дата, время и место вскрытия конвертов с ЦП

 
 

1

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш.
Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул.
Бирюзова, 22

XN-1000 сериясының автоматты гематологиялық анализатор жинағынан алынған 3 жылдық анализаторға техникалық қызмет көрсету жинағы (Sysmex корпорациясы, Жапония) / Набор для обслуживания анализаторов 3х годовой из комплекта автоматический гематологический анализатор серии XN-1000 (Sysmex Corporation, Япония)

Набор для обслуживания анализаторов 3х годовой из комплекта автоматический гематологический анализатор серии XN-1000 (Sysmex Corporation, Япония)  Набор сострит из: Мембранная сушилка-  1 шт  Регулятор -  2 шт.
 Клапан-  1 шт.  Воздушный фильтр -  1 шт.
Поршневое кольцо- 2 шт.  Уплотнительное кольцо-  2 шт

жынақ/ набор

1

470 240,00

470 240,00

тұтынушының өтініші бойынша / по заявке заказчика


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/DDP/ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301.

24.05.2024 ж
15:00 сағ./ 24.05.2024 года
15:00 ч.

24.05.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/ 24.05.2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301

 

2

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш. Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22

XN-1000 сериясының автоматты гематологиялық анализатор жинағынан алынған 2 жылдық анализаторға техникалық қызмет көрсету жинағы (Sysmex корпорациясы, Жапония) / Набор для обслуживания анализаторов 2х годовой из комплекта автоматический гематологический анализатор серии XN-1000 (Sysmex Corporation, Япония)

Набор для обслуживания анализаторов 2х годовой из комплекта автоматический гематологический анализатор серии XN-1000 (Sysmex Corporation, Япония) Состоит из Трубка 1/8дюйма х 1/4 дюйма - 1шт. 50 см
Шприц дозирующий-  1 шт.
Шприц дозирующий -  1 шт.
 Шприц дозирующий -  1 шт.

жынақ/ набор

1

610 815,00

610 815,00

тұтынушының өтініші бойынша / по заявке заказчика


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/DDP/ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301.

24.05.2024 ж
15:00 сағ./ 24.05.2024 года
15:00 ч.

24.05.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/ 24.05.2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301

 

 

 дата публикации: 20.05.2024

№ лота

Тұтынушының аты мен мекен-жайы / Наименование и адрес заказчика

Аты/ Наименование

Техникалық сипаттама/ Техническая спецификация

өлшем бірлігі/ ед.измерения


Сатып алу көлемі/ Объем закупа

Жоспарлы баға, теңге./Плани-руемая цена, тенге.

Сома/ Сумма

Жеткізілім мерзімі/ Срок поставки

Жеткізу орны/жеткізу шарттары / Место поставки/условия поставки

Құжаттарды ұсыну (қабылдау) орны/ Место представле-ния (приема) документов

Баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі / Оконча-тельный срок подачи ценовых предложений

Баға ұсыныстары конверттерін ашу күні, уақыты және орны/ Дата, время и место вскрытия конвертов с ЦП

 
 

1

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш. Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22

Шприц Жанэ /Шприц Жанэ

Жанэ шприці (әйнек, 150 мл) қос шкаласы бар қуыстарды шаю үшін қайта пайдалануға болады /Шприц Жанэ (стекло,150 мл) многоразовый для промывания  полостей с двойной шкалой

Дана/штука

2

95 300,00

190 600,00

шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде / в течении 16 календарных дней с момента заключения договора


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/DDP/ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301.

27.05.2024 ж
15:00 сағ./ 27.05.2024 года
15:00 ч.

27.05.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/ 27.05.2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301

 

2

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш.
Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул.
Бирюзова, 22

Құлақ пинцеттері  мм/ Пинцет ушной штыковидный

Құлақ пинцеттері 140 -150 мм /Пинцет ушной штыковидный 140 -150 мм

Дана/штука

10

5 750,00

57 500,00

шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде / в течении 16 календарных дней с момента заключения договора


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/DDP/ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301.

27.05.2024 ж
15:00 сағ./ 27.05.2024 года
15:00 ч.

27.05.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/ 27.05.2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301

 

3

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш. Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22

Мұрын айнасы/ Носовое зеркало

Мұрын айнасы, жақ ұзындығы 40 мм /Носовое зеркало, длина губок 40 мм

Дана/штука

10

9 200,00

92 000,00

шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде / в течении 16 календарных дней с момента заключения договора


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/DDP/ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301.

27.05.2024 ж
15:00 сағ./ 27.05.2024 года
15:00 ч.

27.05.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/ 27.05.2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301

 

4

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш. Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22

Шиыршықталған құлақ зонд/ Зонд ушной с навивкой

Шиыршықталған құлақ зонд /Зонд ушной с навивкой

Дана/штука

10

4 500,00

45 000,00

шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде / в течении 16 календарных дней с момента заключения договора


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/DDP/ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301.

27.05.2024 ж
15:00 сағ./ 27.05.2024 года
15:00 ч.

27.05.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/ 27.05.2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301

 

5

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш. Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22

Бұрыштық хирургиялық қайшы / Ножницы хирургические угловые

Бұрыштық хирургиялық қайшы /Ножницы хирургические угловые

Дана/штука

2

4 800,00

9 600,00

шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде / в течении 16 календарных дней с момента заключения договора


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/DDP/ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301.

27.05.2024 ж
15:00 сағ./ 27.05.2024 года
15:00 ч.

27.05.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/ 27.05.2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301

 

6

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш. Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22

Қисық хирургиялық қайшы, 115 мм /Ножницы изогнутые хирургические , 115 мм

Қисық хирургиялық қайшы, 115 мм / Ножницы изогнутые хирургические , 115 мм

Дана/штука

2

3 500,00

7 000,00

шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде / в течении 16 календарных дней с момента заключения договора


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/DDP/ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301.

27.05.2024 ж
15:00 сағ./ 27.05.2024 года
15:00 ч.

27.05.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/ 27.05.2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301

 

7

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш. Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22

Гемостазға арналған пробирка / Пробирка для исследования гемостаза

Одноразовые стерильные вакуумные пробирки  для забора и хранения крови, с цитратом натрия  3,8%  для исследования системы гемостаза, с синей крышкой. объемом 3,6 мл.

Дана/штука

100

86,16

8 616,00

шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде / в течении 16 календарных дней с момента заключения договора


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/DDP/ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301.

27.05.2024 ж
15:00 сағ./ 27.05.2024 года
15:00 ч.

27.05.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/ 27.05.2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301

 

 

 дата публикации: 22.05.2024

 

 

№ лота

Тұтынушының аты мен мекен-жайы / Наименование и адрес заказчика

Аты/ Наименование

Техникалық сипаттама/ Техническая спецификация

өлшем бірлігі/ ед.измерения


Сатып алу көлемі/ Объем закупа

Жоспарлы баға, теңге./Плани-руемая цена, тенге.

Сома/ Сумма

Жеткізілім мерзімі/ Срок поставки

Жеткізу орны/жеткізу шарттары / Место поставки/условия поставки

Құжаттарды ұсыну (қабылдау) орны/ Место представле-ния (приема) документов

Баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі / Оконча-тельный срок подачи ценовых предложений

Баға ұсыныстары конверттерін ашу күні, уақыты және орны/ Дата, время и место вскрытия конвертов с ЦП

 
 

1

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш.
Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул.
Бирюзова, 22

Стерильді Скальпель, / Скальпель  стерильный,

Стерильді Скальпель, бір рет қолданылатын, қорғаныш қақпағы бар, алынбалы № 11 көміртекті болаттан жасалған жүздері бар, №10 қорапта / Скальпель  стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 11 из углеродистой стали, в коробке №10

дана / шт

700,00

98,00

68 600,00

Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күн / в течении 16  дней с момента заключения договора


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/
DDP/ г. Караганда,
ул.
Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул.
Бирюзова, 22, каб.301.

29.05.2024 ж
15:00 сағ./ 29.05.2024 года
15:00 ч.

29.05.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/ 29.05.2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул.
Бирюзова, 22, каб.301

 

2

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш.
Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул.
Бирюзова, 22

Бейтарап электродты қосу кабелі NE 2/ Кабель для соединения нейтрального электрода  NE 2

Бейтарап электродты қосуға арналған кабель NE 2, ұзындығы кемінде 4 м VIO, ICC құрылғылары үшін. Электрлік күші 0,5 кВр, қайта пайдалануға болады. /Кабель для соединения нейтрального электрода  NE 2, длина не менее 4 м.  К аппаратам VIO, ICC. Электрическая прочность 0,5 кVр , многоразового пользования.

дана / шт

2

115 000,00

230 000,00

В течении 60 календарных дней с момента подписания договора


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/
DDP/ г. Караганда,
ул.
Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул.
Бирюзова, 22, каб.301.

29.05.2024 ж
15:00 сағ./ 29.05.2024 года
15:00 ч.

29.05.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/ 29.05.2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул.
Бирюзова, 22, каб.301

 

 

 дата публикации: 28.05.2024

 

№ лота

Тұтынушының аты мен мекен-жайы / Наименование и адрес заказчика

Аты/ Наименование

Техникалық сипаттама/ Техническая спецификация

өлшем бірлігі/ ед.измерения


Сатып алу көлемі/ Объем закупа

Жоспарлы баға, теңге./Плани-руемая цена, тенге.

Сома/ Сумма

Жеткізілім мерзімі/ Срок поставки

Жеткізу орны/жеткізу шарттары / Место поставки/условия поставки

Құжаттарды ұсыну (қабылдау) орны/ Место представле-ния (приема) документов

Баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі / Оконча-тельный срок подачи ценовых предложений

Баға ұсыныстары конверттерін ашу күні, уақыты және орны/ Дата, время и место вскрытия конвертов с ЦП

 
 

1

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш. Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22

Стерилизацияға арналған қаптар / Стерилизационные пакеты

Стерилизацияға арналған қапшықтар тегіс TYVEK 20cm (TY 2070)dl 70m /Стерилизационные пакеты плоские TYVEK 20см (TY 2070)дл 70м

орам/рулон

10

55 300,00

553 000,00

Шартқа қол қойылғаннан кейін 60 күн / в течении 60  дней с момента заключения договора


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/DDP/ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301.

04.06.2024 ж
15:00 сағ./ 04.06.2024 года
15:00 ч.

04.06.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/ 04.06.2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301

 

2

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш. Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22

Стерилизацияға арналған қаптар / Стерилизационные пакеты

Стерилизацияға арналған қаптар тегіс TYVEK 25cm (TY 2570)dl 70m / Стерилизационные пакеты плоские TYVEK 25см (TY 2570)дл 70м

орам/рулон

9

69 125,00

622 125,00

Шартқа қол қойылғаннан кейін 60 күн / в течении 60  дней с момента заключения договора


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/DDP/ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301.

04.06.2024 ж
15:00 сағ./ 04.06.2024 года
15:00 ч.

04.06.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/ 04.06.2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301

 

3

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш. Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22

Стерилизацияға арналған қаптар / Стерилизационные пакеты

Стерилизацияға арналған қаптар тегіс TYVEK 15cm (TY 1570)dl 70m / Стерилизационные пакеты плоские TYVEK 15см (TY 1570)дл 70м

орам/рулон

8

41 475,00

331 800,00

Шартқа қол қойылғаннан кейін 60 күн / в течении 60  дней с момента заключения договора


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/DDP/ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301.

04.06.2024 ж
15:00 сағ./ 04.06.2024 года
15:00 ч.

04.06.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/ 04.06.2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301

 

4

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш. Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22

Зарарсыздандыру құралдары / Стерилизующее средство

D-50 плазмалық стерилизаторға арналған зарарсыздандыру агенті (20 кассета/қорап) / Стерилизующе средство для плазменного стерилизатора D-50 (20 кассет/коробка)

бума/қорап/уп/коробка

35

144 000,00

5 040 000,00

20 қорап 16 күн ішінде  шарт жасалған күннен бастап., 15 қорап 60 күн ішінде  шарт жасалған күннен бастап.   /20 коробок в течении 16 дней с момента заключения договора, 15  в течении 60  дней с момента заключения договора


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/DDP/ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301.

04.06.2024 ж
15:00 сағ./ 04.06.2024 года
15:00 ч.

04.06.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/ 04.06.2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301

 

5

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш. Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22

Химиялық индикатор жолағы /Полоска химического индикатора

RENO-D стерилизаторына арналған химиялық индикатор жолағы (250 дана/пакет) / Полоска химического индикатора для стерилизатора RENO-D(250 шт/уп)

бума/уп

15

68 400,00

1 026 000,00

 10 пакет 16 күн ішінде, 5 пакет 60 күн ішінде келісім-шарт жасалған күннен бастап.. / 10 упак. в течении 16 дней, 5 упаковок в течении 60  дней с момента заключения договора


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/DDP/ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301.

04.06.2024 ж
15:00 сағ./ 04.06.2024 года
15:00 ч.

04.06.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/ 04.06.2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301

 

6

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш. Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22

Гемостазға арналған пробирка / Пробирка для исследования гемостаза

Одноразовые стерильные вакуумные пробирки  для забора и хранения крови, с цитратом натрия  3,8%  для исследования системы гемостаза, с синей крышкой. объемом 3,6 мл.

Дана/штука

100

86,16

8 616,00

Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күн / в течении 16  дней с момента заключения договора


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/DDP/ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301.

04.06.2024 ж
15:00 сағ./ 04.06.2024 года
15:00 ч.

04.06.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/ 04.06.2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301

 

 

 дата публикации: 30.05.2024

 

№ лота

Тұтынушының аты мен мекен-жайы / Наименование и адрес заказчика

Аты/ Наименование

Техникалық сипаттама/ Техническая спецификация

өлшем бірлігі/ ед.измерения


Сатып алу көлемі/ Объем закупа

Жоспарлы баға, теңге./Плани-руемая цена, тенге.

Сома/ Сумма

Жеткізілім мерзімі/ Срок поставки

Жеткізу орны/жеткізу шарттары / Место поставки/условия поставки

Құжаттарды ұсыну (қабылдау) орны/ Место представле-ния (приема) документов

Баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі / Оконча-тельный срок подачи ценовых предложений

Баға ұсыныстары конверттерін ашу күні, уақыты және орны/ Дата, время и место вскрытия конвертов с ЦП

 
 

1

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш. Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22

Стерильді Скальпель, / Скальпель  стерильный,

Стерильді Скальпель, бір рет қолданылатын, қорғаныш қақпағы бар, алынбалы № 11 көміртекті болаттан жасалған жүздері бар, №10 қорапта / Скальпель  стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 11 из углеродистой стали, в коробке №10

дана / шт

700,00

150,00

105 000,00

Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күн / в течении 16  дней с момента заключения договора


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/DDP/ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301.

06.06.2024 ж
15:00 сағ./ 06.06.2024 года
15:00 ч.

06.06.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/ 06.06..2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301

 

2

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш. Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22

Тиамин/ Тиамин

Инъекцияға арналған тиамин ерітіндісі 5% 1 мл / Тиамин раствор для инъекций 5% 1 мл

ампула

4000

10,98

43 920,00

Маусым-2000, тамыз-2000/ Июнь-2000, август-2000


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/DDP/ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301.

06.06.2024 ж
15:00 сағ./ 06.06.2024 года
15:00 ч.

06.06.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/ 06.06..2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301

 

3

«Қарағанды қ. №1 көпбейінді ауруханасы» КМК
Қарағанды,
қөш. Бирюзова, 22 жаста/ КГП «Многопрофильная больница
№ 1 г. Караганды»
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22

Цианокобаламин/ Цианокобаламин

Цианокобаламин инъекциялық ерітіндісі 0,05% 1 мл / Цианокобаламин раствор для инъекций 0,05% 1 мл

ампула

2000

43,64

87 280,00

Маусым/июнь


Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22 жаста
/DDP/ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22
/DDP

Қарағанды,
қ. Бирюзова, 22, 301 каб./ г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301.

06.06.2024 ж
15:00 сағ./ 06.06.2024 года
15:00 ч.

06.06.2024 ж
15:30 сағ.
Қарағанды,
ст. Бирюзова, 22, 301 каб/ 06.06..2024 года
15:30 ч.
г. Караганда,
ул. Бирюзова, 22, каб.301